Vliegend.nl BV heeft subsidie van de Europese Unie ontvangen in het ontwikkelproject Waterstof aangedreven BVLOS drone. In samenwerking met HyFly BV werken we binnen dit ontwikkelproject aan een Waterstof aangedreven drone die zg. Beyond Visual Line of Sight vluchten kan uitvoeren. Vliegend.nl BV ontwikkeld de sensortechniek en communicatietechniek voor deze drone.
  • Drones voor professionals

    Voor Drones, zowel multicopters als fixed wing en aanvullende systemen bent u bij ons op het goede adres. Ready to Fly systemen of op maat voor u ontwikkeld in elke gewichtsklasse.

  • Inspectie, 2D en 3D mapping, beveiliging.

    Voor de vele toepassingsgebieden hebben we een drone oplossing. Van precisielandbouw, beveiliging, inspectie, fotografie, videoproductie tot speciale innovaties. Wij werken samen met u aan uw businessmodel voor uw drones.

  • Landbouw toepassing: gewas scanning en cropspraying.

    Precisielandbouw krijgt extra mogelijkheden door het inzetten van drones. Onze Agrisensing Drones scannen de gewassen voor variabel behandelen van gewas en grond. Cropspraying biedt ook mogelijkheden voor plaatsspecifieke behandeling.

Europa eensgezind over regels voor Drones.

Tijdens een conferentie rond drones onder het Letse EU-voorzitterschap in Riga, is de basis gelegd voor een wettelijk kader voor het ontwikkelen van drone-diensten overal in Europa vanaf 2016. De basisprincipes zitten vervat in de ‘Riga Verklaring'.
“Drones bestaan en zijn er om te blijven. We moeten niet bang zijn om deze technologie en de toekomstvisie in de armen te sluiten”, zei Europees Transportcommissaris Violeta Bulc, zelf ingenieur van opleiding, in haar toespraak voor de conferentie. Ze zei er zich van bewust te zijn dat het gebruik van drones bij de bevolking vragen doet rijzen omtrent de privacy. Daarom moet er geïnvesteerd worden in een veilig gebruik met respect voor de fundamentele rechten van de  burgers. Er moet bovendien gezocht worden naar fondsen om de technologie nog verder te ontwikkelen, aldus de Transportcommissaris. “Als regulators moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen, de ingenieurs en de zakenwereld zullen de rest wel doen. Het zal echter wat tijd vergen om nieuwe regelgeving te maken”, aldus Bulc. Ze wil echter snel gaan om duidelijkheid te creëren met het oog op investeringsbeslissingen. Bedoeling is dat drones vanaf 2016 overal in Europa ingezet kunnen worden. Riga Declaration De conference leverde een aantal principes op die vervat werden in de "Riga verklaring voor burgerlijke drones. Zo moeten drones beschouwd worden als een nieuw type vliegtuig met proportionele regels op basis van het risico van elke operatie. De deelnemers aan de conferentie waren ervan overtuigd dat de regelgeving voor het veilig aanbieden van dronediensten nu moet ontwikkeld worden. De technologie en standaards moeten zo ontwikkeld worden dat ze de volledige integratie van drones in het Europese luchtruim mogelijk maken. Die integratie mag echter niet ten koste gaan van het reeds zeer hoge veiligheidsniveau. Volgens de verklaring vormt de publieke aanvaarding de sleutel voor succes en groei van het drone-gebruik. Tot slot blijft de operator van een drone steeds verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Op basis van deze principes wil de Europese luchtvaartgemeenschap samenwerken om het algemeen gebruik van drones in Europa mogelijk te maken vanaf volgend jaar. Tegen midden dit jaar start het Europese luchtvaartagentschap EASA met het consulteren van de stakeholders omtrent het regelgevend kader en concrete voorstellen voor gebruik van drones met een zo beperkt mogelijk risico. Tegen het eind van het jaar zullen de resultaten aangewend worden om een standpunt in te nemen. De aanbevelingen van het Agentschap zullen als basis dienen voor de nieuwe voorzieningen en vereisten voor een progressieve, op risico gebaseerde regelgeving, als onderdeel van de herziene Europese veiligheidsregels die door de Europese Commissie voor dit jaar zijn aangekondigd.


· Ga terug naar de vorige pagina